Rukousviitta

 

Tähän alkuun tahdon lisätä hieman tietoa, joka auttaa ymmärtämään jäljempänä olevaa opetusta, sekä kirjoitan vakavan varoituksen sanan: Juutalaisessa perinteessä heprean kielen kaikilla 22 kirjaimella on numeraalinen arvo, kirjaimellinen ja symbolinen merkitys. Kun tutkimme heprealaista sanaa näitä tietoja käyttämällä voimme saada selville syvempää tietoa sanan merkityksestä. Kirjoittaja Teresa Lewis on tutkinut näitä kirjainten sisältämiä merkityksiä useiden vuosien ajan ja tehnyt niiden pohjalta tutkimusta sanojen merkityksistä. Tämä opetus sisältää tällaisia kirjainten merkityksiin pohjautuvia sanan tutkimuksia.

Mitä tahansa tuloksia tällä tutkimusmenetelmällä saadaan, pitää ne aina alistaa Sanan, eli Raamatun, auktoriteetille. Jos kirjaintulkinnan lopputulos on ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa, on se hylättävä.
Mitään uutta ilmoitusta ei myöskään tällä keinolla voida löytää, vaan sen tarkoitus on auttaa ymmärtämään Raamattua paremmin.

Petri Pelkonen

RUKOUSVIITTA


(The Prayer Shawl)
Kirjoittanut: pastori Teresa Lewis
suomennos: Jarmo Pippola ja Petri Pelkonen


Jeesuksen julkisen palvelutehtävän alkuun asti juutalainen uskonto oli ollut juhlien, veriuhrien, muiden uhrien, liturgian ja perinteen uskonto.
Liitonarkki oli hävinnyt, kätketty, eikä kukaan tiennyt missä se oli. Temppelissä oli paljon tehtävää, jota ei oltu tehty. Juutalaisesta uskonnosta oli tullut ”rukoususkonto”.

Juutalaiset eivät rukoilleet sydämensä pohjasta, syvältä sydämen murtuneisuudesta tai sielun syvyyksistä – heillä oli rukouskirjat. Rukouskirjat vaihtelivat vuoden aikana eri juhlien ja tapahtumien mukaan. Jos oli hautajaiset, siihen käytettiin omaa rukouskirjaa. Jos oli häät, Rabbi seurasi sitä varten kirjoitettua rukouskirjaa ja luki kirjoitettuja rukouksia ja asetuksia häitä varten.

Tämä oli yksi syy siihen, kun Jeesus sanoi:

Matt.6:5-7
”Ja kun rukoilette, älkää olko kuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle (avoimesti). Ja kun rukoilette, älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä monisanaisuutensa tähden kuullaan.

Tämän tähden opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ”kuinka sitten meidän tulee rukoilla?” Ja Jeesus vastasi heille ”kun rukoilette, rukoilkaa näin...” ja Hän opetti heille Isä Meidän- rukouksen. Herra aloitti opetuslastensa opettamisen opettamalla kuinka tulisi rukoilla. Koska kaikki, minkä he siitä tiesivät siitä, oli rukouskirja.

Satoja vuosia Jumala oli puhunut kansalleen tulevasta Messiaasta ja oli antanut kansalleen uhripalveluksen, juhlat, sen mitä Israelilaisten tuli uhrata (kymmenykset, annit, uhrit), valmistaakseen heitä Messiaan tuloon. Niin, että kun Messias tulisi, he olisivat nähneet niin monia malleja ja esikuvia tulevasta Messiaasta, että he tuntisivat hänet. Mutta israelilaisista oli tullut niin uskonnollisia, että he epäonnistuivat Messiaan tunnistamisessa. He lävistyttivät hänet, jota he eivät tunteneet.

Kaikki, minkä Jumala oli antanut Israelille tehtäväksi viittasi heidän kauan kaivattuun Messiaaseen.

Kaikki Vanhan Testamentin profeetat olivat ennustaneet, että jonain päivänä luvattu Messias saapuisi.
VT on kyllästetty Messiaan tyypeillä ja varjoilla, Moshia Hamashia, Yeshua Hamashia, Jeesus Kristus.

Pappi toimitti uhripalvelusta Jumalalle. Pappi toi kansan rukoukset Jumalalle suitsutusalttarin edessä. Kun ihmiset tarvitsivat lähettää Jumalalle rukouksia, he toivat uhrin temppeliin; pappi uhrasi erilaiset uhrit Jumalalle, toi rukoukset ja anomukset, pyynnöt suitsutusalttarille ja näin uhrasi ne Jumalalle.

Juutalaiset eivät tienneet kuinka lähestyä Jumalaa. Heidän ei sallittu mennä Jumalan asuinsijaan - Kaikkein Pyhimpään. Tavallisesti, jos he eivät kuuluneet Leevin sukuun, he eivät voineet edes tulla temppelin alueelle. Vain ylimmäisen papin sallittiin mennä kaikkein pyhimpään kerran vuodessa.

Kun juutalaiset oppivat ymmärtämään Jumalan pyhyyden käsitteen ja käsittivät arvonannon ja kunnioituksen, jota tuli harjoittaa lähestyäkseen Jumalaa, silloin Jumala antoi heille ohjeita kuinka ihmiset voisivat rukoilla kotonaan; tai heidän tapauksessaan autiomaassa asuessaan, telttojensa ulkopuolella.

4.Moos.15: 38-41
”Puhu Israelilaisille ja sano heille, että heidän on sukupolvesta sukupolveen tehtävä itsellensä tupsut viittojensa kulmiin ja sidottava kulmien tupsuihin punasininen lanka. Ne tupsut olkoot teillä, että te, kun ne näette, muistaisitte kaikki Herran käskyt ja ne täyttäisitte, ettekä seuraisi sydämenne ettekä silmienne himoja, jotka houkuttelevat teitä haureuteen; niin muistakaa ja täyttäkää kaikki minun käskyni ja olkaa pyhät Jumalallenne.
Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta ollakseni teidän Jumalanne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

5 Moos.22:12
”Tee itsellesi tupsut viittasi neljään kulmaan, johon verhoudut.”

Tämä on nimeltään Tallith ja on rukousviitta tai -saali.
Siinä on 4 kulmaa jotka profeetallisesti viittaavat 4 evankeliumiin.
Mutta juutalaisille ne ovat 4 pääsolmua, tupsua, jotka edustavat neljää hebrealaisen aakkosen kirjainta.

י        ה        ו         ה
HEY - VAV - HEY - YOOD
(luetaan oikealta vasemmalle)

Tämä on Jumalan lausumaton nimi: Ye Ho Va H , minkä me tunnemme nimellä Jehova tai Jahve.
Jokainen rikousviitan pieni solmu edustaa yhtä Jumalan lakia, jotka Jumala heille antoi elämänohjeeksi
– kokonaismäärältään 613 solmua.

Viitan (Tallith) yläosaan on kirjoitettu Jumalan nimi. Kun juutalaiset rukoilevat, he peittävät itsensä Tallithilla. Eli kun heidän rukoukset menevät Jumalan luo, on ne kääritty Jumalan nimeen.

He lähestyvät Jumalaa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan nimessä. Sillä heidän kanssa Jumala teki liiton. Ja vain tämän liiton ja nimen takia Jumala kuuli rukoukset. Ja vain liiton pohjalta ihmiset saattoivat lähestyä Jumalaa.

Jeesuskin käytti Tallithia kaiken aikaa, koska jokainen Israelilainen teki niin. Israelissa jopa lapset pitävät eritystä vaatekappaletta paitojensa alla ja kaikki mikä siitä näkyy, on nuo neljä tupsua. Rukousviitta on yksi kaikkein pyhimmistä ja tärkeimmistä vaatekappaleista tänä päivänä. Se on välttämätön Isrelin juutalaisten rukouselämässä.

Rukousviitta oli varsinaisen tarkoituksensa ohella Jumalan Israelille antama tulevan Messiaan malli ja esikuva. Tulemme edempänä näkemään, kuinka Jesus täytti rukousliinan profetalisen merkityksen.

Israelilaiset eivät mene minnekään ilman Tallithia, rukousviittaa. Joka kerta kun he rukoilevat, he laittavat sen ylleen, koska se pitää sisällään Jumalan nimen.

Kun temppeli tuhottiin n. 70 jKr., juutalainen uskonto lakkasi olemasta ”uhriuskonto” – siitä tuli rukoususkonto.

Siniset nauhat rukousviitassa olivat erityistä väriä, jota saatiin tietystä harvinaisesta merisimpukasta. Seitsemännellä vuosisadalla Muslimit tappoivat kaikki sinisen väriaineen tekijät. Niihin aikoihin kaikki Euroopan kuninkaallisetkin käyttivät tätä väriä. Mutta kun värin tekijät kuolivat, sen tekemisen kaava ja taito katosivat myös. Myöhemmin simpukka, joka tuotti väriainetta, kuoli sukupuuttoon.

Satoja vuosia Israelilaiset jatkoivat rukousviittojen tekemistä käyttäen mustia lankoja. ”Valituksen huokaus” kuului, ja huokaus siitä, ettei heillä ollut enää taitoa eikä merisimpukkaa tehdä sinistä.

Jumalan sallimuksesta argeologisista kaivauksista oli löytynyt värin valmistuskaava ja, 1984, merisimpukkaa löydettiin uudelleen Välimerestä – ja he uudelleen löysivät tämän muinaisen sinisen värin.
Jälleen he alkoivat tehdä väriä, mikä tulee olemaan välttämätön uuden temppelin sisustuksessa ja jälleen tuli mahdolliseksi tehdä rukousviittoja, joissa on sinisiä lankoja.
Jumala on alkanut vaihtaa heidän murehtimisen mustaa kuninkaalliseksi siniseksi, ehkä valmistaakseen heitä pian ilmestyvää Messiasta varten?

Kaikilla Jeesuksen aikalaisilla oli rukouskirjat, kuten tänäkin päivänä. Mutta kun Jeesus oli heidän kanssaan, Hän alkoi opettaa heitä seuraavasti:

1. Heidän tulee rukoilla Hänen (Jesuksen) nimessä.
2. He voivat rukoilla sydämellään rukouskirjojen sijasta.
3. Rukousviitta ei olisi enää tarpeellinen. Hän itse olisi kaiken viitan edustaman täyttymys.

Tässä on joitain raamatunpaikkoja, joissa Jeesus opettaa opetuslapsiaan rukoilemaan Hänen nimessään.
Joh.14:13 ”ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.”
Joh.14:14 ”Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.”
Joh.15:16 ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi; että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.”
Joh.16:23-24 ”Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on Hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.”

Katso myös:

Matt. 18:19         Mark.16:17        Luuk.10:17
Luuk.24:47          Joh.5:43           Joh.10:25
Joh.15:16            Apt.2:21


Jeesus siis opetti Hänen nimestään tulleen rukouksen välikappale.
Eli Jeesuksen nimestä ja rukousviitasta, jossa oli Jumalan nimi tuli yksi ja sama asia suhteessa rukoukseen.

Rukousviitta on ensimmäinen asia, jonka Jumala näkee, kun Israelilaiset rukoilevat.
Jeesuksen nimi on ensimmäinen asia, jonka Jumala kuulee, kun me rukoilemme.

Jeesuksen nimestä tai Tallith:sta, eli rukousviitasta tulee paketti  johon meidän rukouksemme on kääritty, kun ne osoitetaan nöyrästi Jumalalle.

Kun Juutalainen rukoilee Tallith:in kanssa Jumala näkee oman nimensä ja kuulee. Hän on vannonut itsensä kautta, (koska ei ole suurempaa jonka kautta vannoa,) että Hän pitää liittonsa Aabrahamin ja hänen jälkeläisiensä kanssa.

Kun Kristitty rukoilee Jeesuksen nimessä, Jumala kuulee kuullessaan ainutsyntyisen Poikansa nimen. Hän hyväksyi Poikansa teon Golgatalla, josta muodostui uusi liitto kaikkien ihmisten ja Jumalan välille. Jumala on korotettu joka kerta, kun me mainitsemme rukouksessa Hänen Poikansa nimen.

Rukouksemme on paketti, joka on käärittynä  Jumalan nimellä varustettuun rukoushuiviin tai Jeesuksen nimeen.  Isä avaa paketin ja näkee mitä siellä on sisällä: Pyyntömme, anomuksemme, esirukouksemme, rukouksemme, valituksemme, ylistyksemme ja kiitoksemme, palvontamme, mitä ikinä me olemme tulleet puhumaan Hänen läsnäoloonsa. Ja Hän vastaa rukouksiimme hyvän tahtonsa mukaan.

-----------------------------

RUKOUKSEN MYSTEERI


Jokainen rukous saa vastauksen Jumalalta. Kuinka kauan se kestää riippuu siitä, mikä on Jumalan täydellinen ajoitus. Kun katsomme hebrealaisia sanoja ”rukoilla” ja "rukous" saamme valaistusta esimerkiksi siihen, miksi rukousvastaukset joskus viipyvät.

Hebreaksi ”rukoilla” on sana Lehitphalel.
ל ל פ ת ה ל
L LE PHA T HI LE

Nämä kirjaimet paljastavat tärkeän salaisuuden, eli kuinka rukouksemme saapuu jumalan valtaistuimen eteen.

kirjain kirjaimellinen merkitys symbolinen merkitys
Lamed Sauva Tökätä, kohti
Hey Ikkuna, ristikko
Paljastaa, tietty(the)
Tav Merkki, risti Liitto, sinetti
Pey Suu 
Puhua, avata
Lamed Sauva Tökätä, kohti
Lamed Sauva Tökätä, kohti

Tästä voidaan ymmärtää rukoilla verbin tarkoittavan seuraavaa: Ottaa auktoriteetin sauva ja tökätä sillä ristin liiton ikkunaa ja avata suu puhumaan. Kerätä rukouspyynnöt sauvalla luokseen ja työntää ne Jumalaa kohti avautuneen ikkunan läpi.

Selkokielellä siis näin: Rukoilemalla kolkutamme Jumalan valtakunnan ikkunaa, jonka Jumala avaa, jos rukoilija vetoaa ristin liittoon (Jeesuksen nimeen). Silloin voi puhua suoraan Jumalalle kaikki ne pyynnöt, kiitokset ja muut asiat, jotka on sydämelle kerännyt.

Huomaa erityisesti tämä: Jumala ei voi kuulla rukouksiamme, ellei Jumalan, tai Jeesuksen, nimi ole rukouksen päällä.

Tämä on aktiivinen verbi - rukoilla ”lehitphalel”.

Näin rukous saavuttaa Jumalan valtaistuimen.

Sana ”rukous” on eri sana kuin ”rukoilla”. Kun rukous saapuu Armoistuimen eteen, Kaikkivaltiaan Jumalan luokse, se tulee laatikossa, paketissa. Käärittynä viittaan, eli Jumalan nimeen, tai Jeesuksen nimeen.
Laatikon nimi on rukous    tefeelah
ה ל י פ ת
H LA - FEE TE

Jälleen, jos katsomme jokaisen kirjaimen merkitystä ja laitamme kaikki merkitykset yhteen, saamme syvän salaisuuden.

kirjain kirjaimellinen merkitys symbolinen merkitys
Tav Merkki, risti Liitto, sinetti
Pey Suu
Puhua , avata
Yood 
Käsi, suljettu käsi Toimenpide, tehdä
Lamed Sauva Tökätä, kohti
Hey Ikkuna, ristikko Paljastaa, tietty(the)

Tefeelah:sta voi lukea seuraavaa: Ristin liitossa (Jeesuksen nimessä) suu puhuu. Jumala ojentaa luomisen kätensä ja ryhtyy opettamaan ja ohjaamaan paimensauvallaan rukoilijaa kohti vastausta paljastaakseen sen.

Me saamme vastauksen rukouksiimme. Rukouksestamme lähtien Jumala opettaa meitä ja johdattaa kohti rukousvastausta. Sitten, täydellisellä ajoituksellaan, oman hyvän tahtonsa mukaan Hän antaa vastauksensa.
Tämä on rukouksen mysteeri – ei hukata tätä salaisuutta, jonka Herra on meille paljastanut.

---------------------------------------

LAIN ALTA ARMON ALLE


Jeesukseen asti kaikki, jotka elivät laista, kuolivat lain kautta. Mutta kaikki, jotka vastaanottivat Jeesuksen opetuksen elää hengessä, elivät armon kautta. Jeesus opetti, että Hän on lain täyttymys – ja lain mukaan Hän tulisi kuolemaan. Niinpä Hän kuoli, että me eläisimme.
Hän otti päälleen lain asettaman ja vaatiman rangaistuksen. Tämän kautta jokainen, joka uskoo Häneen, on Hänessä, eikä hänen tarvitse kuolla lain kautta, vaan hän elää armossa uskon kautta.

Katsotaan kahta voimallista parantumisihmettä Markuksen Evankeliumista, jotka pitävät sisällään kaikki rukouksen elementit mitä me olemme nyt tutkineet.
Niissä on uskoa, luottamusta ja Jeesuksen nimi. Niissä on ”rukoilla” (lehitphalel) ja ”rukous” (tefeelah).

Tämä on kertomus, joka itse asiassa osoittautuu kahdeksi kertomukseksi. Kauniisti ja tarkoituksenmukaisesti toisiinsa kietutuneina. Nämä kertomukset yhdessä opettavat meille siirtymästä Vanhasta Testamentista Uuteen Testamenttiin, Vanhasta liitosta uuteen liittoon ja  laista armoon, jonka Jeesus toi.

Mark.5:21-->
”Kun Jeesus oli venheellä kulkenut takaisin toiselle puolelle, kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja hän oli järven rannalla. Niin tuli muuan synagogan esimies, nimeltä Jairus, ja lankesi hänet nähdessään hänen jalkojensa juureen, pyysi häntä hartaasti ja sanoi: ’pieni tyttäreni on kuolemaisillaan; tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon’.
Niin hän lähti hänen kanssansa. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous, ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen.
Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta

Tämä nainen edustaa Israelia ja sen kahtatoista sukukuntaa. Jumala sanoi Moosekselle Siinain
vuorella, että Israel on Jumalan vaimo, jolta Jumala edellytti verta (veren juoksutusta) syntiuhrina
syntien sovitukseksi.

ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä kuvaa Israelin monia kärsimyksiä monien kansojen kautta, jotka miehittivät maata, ryöstivät heidän
omaisuuttaan, ja oli nyt pahassa tilanteessa roomalaisten käsissä.

Tämä oli kuullut Jeesuksesta, ja tuli kansan joukossa takaapäin ja koski hänen vaippaansa; sillä hän sanoi: ’kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi.’Tässä nainen profetaalisesti sanoo: ”Auta minut pois lain alta, että voisin vastaanottaa armosi, ja laupeutesi”.

Ja heti hänen verensä lähde kuivui, ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan. Israelin tarve verenvuodatukseen syntien sovittamiseksi loppuu Jeesukseen.

Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi: ’kuka koski minun vaatteisiini?'Jeesus itseasiassa sanoi ”kuka koski Tallithini?”

Mark 5:31 -->
Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: ’sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärilläsi ja sanot ’kuka minuun koski’. Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt.
Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut, ja tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden.
Mutta Jeesus sanoi hänelle: ’tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi, mene rauhaan ja ole terve vaivastasi’.
Mutta vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan: ’tyttäresi kuoli, miksi enää opettajaa vaivaat’. Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagogan esimiehelle: ’älä pelkää, usko ainoastaan’. Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen.
Ja he tulivat synagogan esimiehen taloon; ja hän näki hälisevän joukon ja äänensä iskeviä ja vaikeroivia. Ja käydessään sisään hän sanoi heille: ’mitä te hälisette ja itkette. Lapsi ei ole kuollut vaan nukkuu.’ Niin he nauroivat häntä. Mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle, missä lapsi makasi.
Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle: talita kuum! Se on käännettynä: Tyttö, minä sanon sinulle, nouse.
Ja heti tyttö nousi ja käveli. Sillä hän oli 12 vuotias. Ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan.
Ja hän kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä ja käski antaa tytölle syötävää.


Eikö ole mielenkiintoista, että kaikki UT:ssa on omalla kielellämme (tai alunperin kreikaksi)? Mutta yksi Jeesuksen sanoma lause on hebreaksi.
talita kuum on hebreaa ja tarkoittaa ”sinä joka olet Tallithin alla, tulos ulos!”. Sinä, joka kuolit lain alla, tule eläväksi! Tule lain alta hengen todellisuuteen.
Tuossa hetkessä voimme ikäänkuin nähdä Jeesuksen ottavan viittansa tupsut ja asettavan ne kuolleen ruumiin päälle sanoen: ”talita kuum”. Tule pois lain kirouksen alta, tule armon alle. Sinä olet nyt nimen alla, joka on kaikkia muita nimiä korkeammalla, nouse!

Jeesus käyttää tämän opetuksen välineenä synagogan esimiehen tytärtä.  Synagogan esimiehet olivat Jeesuksen opetuksia vastaan, mutta kun tytär oli kuoleman sairas, esimies kutsui Häntä, joka pystyi auttamaan tilanteessa. Jeesus lähtee matkaan tämän lain edustajan kanssa kohti kotia, jossa 12-vuotias tyttö makasi hyvin sairaana. Emme tiedä mikä sairaus tytössä oli, mutta se oli niin vakavaa, että hän ennätti kuolla ennen Jeesuksen saapumista.

Tytön kuolema ei yllättänyt Jeesusta, joka aikoi jälleen osoittaa, että hän oli Ylösnousemus ja Elämä – mutta ennen kaikkea hän aikoi osoittaa jälleen kerran, että Hän on LAIN TÄYTTYMYS.

Matkalla tytön luokse tapahtuu välikohtaus, joka maksaa kallista aikaa.

Me näemme verenvuotoa sairastavan naisen.

Me näemme hänen suuren uskonsa, jossa hän ajatteli: ”Tulen terveeksi, kunhan vain saan koskea Häneen”. Ei edes häneen itseensä, vaan viitan liepeeseen. Mutta se viitan lieve piti sisällään niin paljon: koko lain, - Tallith:ssa ei ollut vain Jumalan nimi, vaan siinä on myös solmut, jotka sisältävät myös koko 613 kohtaisen lain. Yksi solmu jokaista lakia kohden - jota Jeesus oli juuri täyttämässä. Kenenkään muun Tallith:iin koskeminen ei olisi auttanut naista. Tarvittiin Hänet, joka on lain täyttymys. Jeesus piti rukousviittaa yllään täyttäessään lain. Symbolisesti tämä tarkoittaa Jeesuksen olleen lain alla.

Lain mukaan verenvuotoa sairastava nainen ei saanut olla tekemisissä ihmisten kanssa julkisesti – erikoisesti miesten lähellä eikä koskea heitä. Hänet olisi voitu kivittää. Mutta nainen uskossa uhmasi lain tuomiota ja koski Jeesuksen - Pelastajan, Parantajan, Lain Täyttymyksen, Elävän Sanan, Lunastajan - Tallithia. Se kosketus toi hänet pois lain alta ja hän parantui välittömästi. (Room 10:4)

Jeesus opetti näissä kahdessa tapauksessa, että rukousviitta on ihmeellinen, jos sinä olet edelleen lain alla, mutta jos aiot olla Hänen seuraajansa, sinun tulee tulla pois lain alta. Seuraavat jakeet selventävät Jeesuksen ja ihmisten suhdetta lakiin. (Koko Galatalaiskirje on hyvä lukea, jos suhde lakiin mietityttää.)

Room.3:19         Room.6:14        Room.7:14        
1 Kor.9:20         Gal.3:10            Gal.3:19-26          Gal.4:4    

Tallith on kaunis kuva Jeesuksesta. Mutta jos olet Jeesukseen uskova, sinun ei tarvitse pitää sitä ylläsi rukoillaksesi. Ethän halua olla lain alla?
Gal.4:21
Te, jotka tahdotte elää lain alaisuudessa, vastatkaa: ettekö kuule, mitä laki sanoo?

Jeesus täytti Tallith:in - Rukousviitan - merkityksen ja kaiken sen edustaman, eli lain.

Rukouksemme ei ole enää sidottuina rukoushuiviin. Nyt meillä on Nimi; Jeesus, joka on kaikkia nimiä ylempänä. Hänen nimessään me voimme lähestyä Jumalaa. HALLELUJA! Kunnia Jumalalle!


Kirjoittanut petri
16.02.2010