Jumalan voima

Jehovan todistajat sanovat Pyhää Henkeä Jumalan voimaksi. He ovat väärässä, mutta valitettavasti tämä käsitys on hyvin yleinen myös kristittyjen keskuudessa. Jumala kyllä vaikuttaa elämässämme Henkensä kautta, mutta Henki ei itsessään ole Jumalan voima. Raamattu mainitsee Jumalan voiman kolmesti ja nämä jakeet selittävät melko yksityiskohtaisesti mikä on Jumalan voima.

Room. 1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

1. Kor. 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

1. Kor. 1:24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.Jumalan voima on siis Evankeliumi, Sana rististä ja Kristus. Puretaanpa hieman näitä käsitteitä, jotta viesti selkiytyisi entisestään.

Evankeliumi on nykysuomen sanakirjan mukaan Raamatun ilosanoma Jumalan tahdosta pelastaa ihmiskunta Kristuksen kautta. Sana rististä on tämän ilosanoman ydin, sillä juuri ristillä Jumalan Evankeliumin suunnitelma huipentui, kun Jeesus huusi "Se on täytetty." ja antoi henkensä (Joh 19:30). Voidaan siis sanoa Evankeliumin ja Sanan rististä olevan yhtä. Jumalan Sana on tietenkin Raamattu, eli Jumalan voima on Raamatussa.

Kristus on Jumalan voima. Kristus (kreik.) on Messias (hepr.), joka tarkoittaa voideltua, eli Jumalan valitsemaa maailman vapahtajaa ja lunastajaa. Tämä lunastaja on tietenkin Jeesus, joka ristiinnaulittiin ja nousi kuolleista vapauttaen meidät synnin ja kuoleman kahleista. Tämä on evankeliumin ydin. Jeesus on Johanneksen mukaan yhtä, kuin Jumalan Sana.

Joh 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.


Päädymme siis jälleen Jumalan Sanaan, eli Raamattuun. Katsotaan vielä milloin Raamattu sanoo Jeesuksen opetuslapsilla olleen voimaa. Saulus, eli Paavali, sai voimaa näyttääkseen toteet, että Jeesus on Kristus.

Ap.t 9:22 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.

Puhuessaan kirjoituksista (Raamatun totuudesta) Apolloksella oli suuri voima kumota vastaväitteet.

Ap.t 18:28 Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus.

Näissä molemmissa jakeissa olemme Evankeliumin ytimessä, eli siinä, että Jeesus on Kristus. Uskomme ytimenä kun on juuri tuo ymmärrys siitä, että Jeesus on Kristus, eli Jumalan valitsema ja voitelema kuningas, joka on minun henkilökohtainen vapahtaja ja lunastaja.

Kun meillä on tämä ymmärrys ja usko, on meillä käytössämme suuri voima, Jumalan Sana, jolla Jeesuskin torjui saatanan hyökkäykset erämaassa.

Matt 4:1 Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi.
2 Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä.
3 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi."
4 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'"
5 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle
6 ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.'"
7 Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.'"
8 Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston
9 ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua."
10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'"
11 Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.


Jumalan voima on meillä Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Hänen nimessään on voima patantaa sairaita:
Ap.t 3:6 Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."

Ajaa ulos riivaajia:
Ap.t 16:18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

Siinä on rukouksen voima:
Jaak 5:14 Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.

Jumala on sitoutunut Jeesuksen Kristuksen nimessä antamaan sen mitä me häneltä anomme:
Joh 16:24 [Jeesus sanoi:] Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

Jeesuksen Kristuksen nimi ei meitä kuitenkaan auta, jos emme toimi Jumalan tahdon mukaisesti:
Jaak 4:3 Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.

Tai jos emme henkilökohtaisesti tunne Jeesusta kristusta:
Ap.t 19:13 Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa".
15 mutta paha henki vastasi heille sanoen: "Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?"
16 Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.


Jumalan voima oli selkeästi läsnä Paavalin elämässä, kun hän julisti Jumalan Sanaa. Meillä on pääsy tuohon samaan voimaan, joka kuten seuraavasta näkyy, on Jumalan voima ja kaikki tuossa voimassa tehdyt teot ovat Jumalan tekoja:
Ap.t 19:10 Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan.
11 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,
12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.


Yhteenvetona voisin sanoa, että meissä asuu Jumalan voima kun me pidämme Hänen Sanansa ja julistamme Evankeliumia tässä maailmassa.

 


Kirjoittanut petri
20.03.2010