"Profetaalinen" johtaja nuhtelee seurakuntaa hulluudesta.

HUOM: Dennis Cramer (kirjoittaja) tulee profetaalisapostolisista piireistä, ja siksi lähestyn hänen palvelustyötään varovaisesti. Olen kuitenkin vahvasti samaa mieltä hänen viimeisimmistä lausunnoistaan.

-Andrew Storm

DENNIS CRAMER SANASSAAN VUODELLE 2011

Mitä oikeastaan tarkoitetaan sanottaessa "tahdon mukaan"?
Hengellisesti puhuttaessa "tahdon mukaan" tarkoittaa, että uskova pyrkii omin voimin kopioimaan tietyn yliluonnollisen kokemuksen tai tapahtuman. Kun ihminen tahtoo jotain tiettyä yliluonnollista tapahtuvan, hän tekee kaiken mikä on hänen vallassaan, saadakseen sen aikaan - pakottaen, kopioiden, jäljentäen - vaikka se ei olisikaan Jumalan tahto. Oikeasti uskovan tulisi antaa Jumalan tehdä se Jumalan oman tahdon mukaan Hänen valitsemanaan aikana, aivan kuten monista Raamatun esimerkeistä voimme lukea.

Kun uskova epäviisaasti harjoittaa (sielullista) tahtoaan Jumalan tahdon ulkopuolella tai sen vastaisesti (tätä on kaikki, mikä on ristiriidassa kirjoitetun sanan, eli Raamatun kanssa), hän tuottaa yliluonnollisen kaltaisia kokemuksia omasta tahdostaan (taustavoima näissä tapahtumissa voi olla yliluonnollinen, mutta tuntematon). Tätä tarkoittaa "tahdon mukaan". "Tahdon mukaan" on itsepäistä oman halun sokeaa toteuttamista, ja se voi olla synnillistä. Se voi johtaa kaikenlaisiin hengellisiin eksytyksiin ja kyseenalaisiin käytäntöihin.

Kysymys "tahdon mukaisten" yliluonnollisten kokemusten takana

Uskonko kokemuksiin kolmannesta taivaasta? Ehdottomasti. Raamattu tukee esimerkillään tätä kokemusta (2.Kor. 12). Uskonko fyysisen kehon "teleportaatioon"? Ehdottomasti! Jumalan tahdosta Filippus siirtyi yliluonnollisesti paikasta toiseen (Ap:t. 8). Eli, jos se on Raamatussa, niin minä uskon siihen! Uskon sen kaiken! Aamen!

Siinä on kuitenkin VALTAVA ero, tahtooko Jumala antaa sinulle jonkun tietyn raamatullisen yliluonnollisen kokemuksen (kuten Paavalin ja Filippuksen kohdalla) vai tahdotko sinä itse sitä yrittäen saada sen tapahtumaan harjoittamalla omaa inhimillistä tai sielullista voimaa. Nämä Raamattuun kirjatut kokemukset ovat 100-prosenttisesti Jumalan aikaansaamia. Ne eivät tapahtuneet, koska ihmiset tahtoivat niiden tapahtuvan. Jumala yksin sai ne aikaan - Jumala yksin tahtoi niitä. Tämä on Jumalan tahdon mukaisten kokemusten luonne: Jumala toteuttaa ne silloin kun Hän tahtoo, missä Hän tahtoo, ja kenelle Hän tahtoo. Piste! Ja yleensä nämä asiat tapahtuvat, kun kokemusten tai tapahtumien osanottajat sitä vähiten odottavat. Miksi? Koska ne ovat Jumalan tahdosta tapahtuvia asioita, eivät ihmisten ennalta suunnittelemia tai aikaansaamia.

Kun puhutaan Jumalan aikaansaamista kokemuksista, täytyy erottaa alkuun panija ja yhteistyön tekijä. Jumala saa aikaan kaikki tahtonsa mukaiset tapahtumat ja uskova tekee yhteistyötä niiden kanssa. Jos sekoitat nämä kaksi, se voi johtaa todelliseen opilliseen sekasortoon ja haitata hengellistä kasvua.

Kaikki riippuu Jumalan tahdosta...

Kriittinen asia yliluonnollisessa toimimisessa on tämä: kuka saa aikaan tai kuka tahtoo, ja mitä? On vaarallista ja epäraamatullista opettaa uskoville, että seuraamalla tiettyjä askelia, kaavaa, opetusta tai pelkästään harjoittamalla omaa tahtoa he voivat jäljentää minkä tahansa yliluonnollisen kokemuksen.

Kukaan ei voi mennä taivaaseen kuten Paavali tai siirtyä paikasta toiseen kuten Filippus vain koska tahtoo niin. Tämänkaltainen opetus ylittää usein rajoja siirtyen vaarallisiin metodeihin ja tekniikoihin, joita käytetään new agessa, mystiikassa, spiritismissä tai muissa okkultistisesti manipuloivissa harjoitteissa. Uskova ei voi eikä saa yrittää saada aikaiseksi raamatullista yliluonnollista kokemusta seuraamalla jotain kaavaa, metodia, askelia, tai mikä pahinta "tahtomalla sen tapahtuvaksi".

Jos puhutaan mistä tahansa yliluonnollisesta tai muusta oletettavasti Jumalan vaikuttamasta kokemuksesta, on otettava huomioon, kuka asian tahtoi tapahtuvaksi. Oliko se Jumala vai olitko se sinä? Tämä kysymys ratkaisee, oliko tapahtuma Jumalasta. Jos sinä tahdoit sitä, se lakkaa olemasta yksin Jumalan järjestämä ja Hänen tahdostaan tapahtunut raamatullinen asia, joten olet vaarassa kokea väärennöksen.

On aika pyyhkiä pölyt Raamatustasi!

Nykyään hyväksytään jo laajasti rajoja avartavia harhaoppeja. Vain 25 vuotta sitten ihmisiä olisi heitetty ulos seurakunnista, jos he olisivat opettaneet näitä oppeja. Kuinka tämä tapahtui? Emme enää yksinkertaisesti tunne Raamattua. Meitä ei ole uskollisesti ruokittu väärentämättömällä Jumalan Sanalla. Parhaimmillaankin olemme huonosti ravittuja ja joissain tapauksissa nääntymässä nälkään. Heikko Raamatun tuntemus lisääntyy kirkossa jopa epidemaksi asti! Aivan kuten minkä tahansa tietämöttämyydestä johtuvan puutostilan, joka voi aiheuttaa sairauksia, tilanteen voi korjata vain oikealla ravinnolla, tässä tapauksessa kunnollisella Raamatun opetuksella.

"Varoitus: Elämme teologisessa ajassa, jossa 'kaikki kelpaa'! Karismaattinen liike on suuressa pulassa!"

Ihmiset ovat yhä suuremmissa määrin kiinnostuneita joistakin hyvin pahoista opeista, joita maailmalla liikkuu. Ja meidän, kristittyjen, tulee laittaa stoppi sille! Jos me emme tee sitä, niin ei kukaan muukaan! Seurakunnan tulee ryhtyä varjelemaan itseään epäpuhtailta (harha)opeilta ja hyljeksiä kaikkia kummallisia harjoitteita. Sinun täytyy tutustua uudelleen kirjoituksiin ja opetella tuntemaan Raamattusi.

"Ollessani Jumalan palvelustyössä 40 vuotta en ole koskaan kohdannut näin paljon huonoa opetusta, jota tänä päivänä opettavat niin kutsutut 'Raamattu-uskolliset' kristityt - erityisesti karismaattisiksi itseään nimittävät kristityt."...

Meidän täytyy rukoilla "berealaisten herätystä" seurakunnalle - herätystä, joka palauttaa meidät juurillemme Jumalan Sanaan. Raamatussa alkuperäiset berealaiset olivat uskovia, jotka (Ap:t. 17:11) "olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin". Karismaattisessa liikkeessä on tällä hetkellä liikkeellä paljon opetusta, joka on hyvin kyseenalaista ja jopa herjaavaa. Jokaisen uskovan tulisi itse "tutkia kirjoituksia", jotta saisi selville ovatko hänen uskomansa asiat raamatullisia. Lakkaa luottamasta sokeasti saarnaajiin ja heidän puheisiinsa, aivan kuin he puhuisivat totta aina ja täysin - jotkut puhuvat, jotkut eivät. Sinun täytyy tutkia kirjoituksia itse ja tuntea ne. Jos opetus kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta - niin se hyvinkin saattaa myös olla! Tunne Raamattusi... minun vuoden 2011 profetaalinen viestini kaikille pastoreille ja opettajille on yksinkertainen: "Saarnatkaa Jumalan Sanaa!" Tunne Raamattusi.

Joitakin esimerkkejä seurakunnissa tällä hetkellä kiertävistä opeista: Sinun täytyy uskoa, etten valehtele, vaikka nämä kuulostavatkin uskomattomilta!

HUOLESTUTTAVIA OPPEJA

* OMAN TAHDON KAUTTA SAADUT KOKEMUKSET KOLMANNESTA TAIVAASTA...

* OMAN TAHDON AVULLA TAIVAASEEN MENEMINEN SAADAKSESI HENGELLISET LAHJASI:... Raamatussa ei ole minkäänlaista esimerkkiä siitä, että joku olisi mennyt taivaaseen hakemaan lahjoja. Tämä on täysin tarpeeton hengellinen harjoite. Raamatussa mainitut hengen lahjat (Room, 1.Kor ja Efe)
ovat olleet seurakunnalla jo kaksituhatta vuotta. Ne eivät ole taivaassa, joten miksi mennä sinne saadaksemme ne? Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat sijoittaneet kullekin kuuluvat lahjat seurakuntaan, tänne maan päälle. Kahden tuhannen vuoden ajan kristityt ovat vastaanottaneet lahjansa täällä MAAN PÄÄLLÄ. "Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös MAAN PÄÄLLÄ niinkuin taivaassa." Aamen!

* TODISTAJIEN PILVI/ KUOLLEET PYHIMYKSET: Tämän opin mukaan kristittyjen tulisi odottaa kuolleiden pyhimysten apua päivittäisessä elämässä. Tämä koko harha perustuu tavattoman vastuuttomaan tulkintaan yhdestä hämärästä jakeesta Hebr. 12:1. Emme tarvitse kuolleita pyhimyksiä sekaantumaan elämäämme. Meillä on Jeesus välimiehenämme, joka on AINOA välimies Jumalan ja ihmisen välillä (1.Tim. 2:5), ja Hän ei ole kuollut. Hän elää! Kuolleiden manaaminen [nekromantia], kommunikointi kuolleiden kanssa (kenen tahansa kuolleen), on kielletty kirjoituksissa.

* OMAN TAHDON MUKAAN AJASSA MATKUSTAMINEN: En ole kyennyt löytämään aikamatkailua Raamatusta, saati sitten oman tahdon mukaan tapahtuvana.

* YLILUONNOLLINEN SIIRTYMINEN PAIKASTA TOISEEN OMAN TAHDON AVULLA...

* ENKELEIDEN YLIKOROSTAMINEN: Kyllä, ne ovat todellisia, mutta enkelivierailut ovat harvinaisia ja arvokkaita hetkiä. Suurin osa kristityistä ei koskaan koe enkelivierailuja. On erittäin epätodennäköistä, että arkkienkeli vierailisi jonkun luona. Mikaelille ja Gabrielille oli Raamatun tapahtumissa annettu erityisen tarkat ja merkittävät tehtävät, jotka muuttivat maailmaa. Heillä on todennäköisesti tärkeämpääkin tekemistä kuin piipahtaa luonasi kylässä.

* OMAN TAHDON AVULLA TRANSSIIN VAIPUMINEN...

* TRANSSITANSSI: En ole kyennyt löytämään tätä Raamatusta.

Villitsevät henget! (1.Tim.4:1-4) Seurakunnassa on ollut vapaana 2000 vuoden ajan armeija demoneita, joiden ainoa tehtävä on johtaa seurakunta harhaan! Valitettavasti nämä pettävät ja viettelevät henget nauttivat juuri nyt suuresta menestyksestä. Miksi? Keskiverto kristitty ei tunne Raamattua. Raamattu on absoluuttinen totuus, joka on iankaikkisesti asetettu taivaallisiin. Se on meidän hengen miekkamme - kaksiteräinen ja tappava. Jos emme tunne Raamattua, niin meillä ei ole hyökkäysasetta vihollistamme saatanaa vastaan. AINOA puolustuksemme vihollistamme vastaan on hyväksi havaittu hyökkäys. Hyväksi havaittu hyökkäyksemme demonilaumoja vastaan on kirjoitettu Jumalan sana, Raamattu. Jeesus käytti hyvin tuloksin Sanan säilää Saatanaa vastaan erämaassa. Niin sinunkin pitäisi tehdä! Kuulen seurakunnan jälleen huutavan paholaiselle, "ON KIRJOITETTU!" Ei ole väliä mitä ajattelet, tunnet, aistit tai edes uskot. Ei ole väliä minkä kokemuksen väität omaavasi, tai montako matkaa taivaaseen sanot tehneesi, tai montako enkeliä tunnet henkilökohtaisesti. Ainoa asia millä on väliä on mitä Jumala sanoi Sanassaan. Tunne Raamattusi... -Dennis Cramer

Andrew Stormin sivusto:

http://www.johnthebaptisttv.com/

Alkuperäinen lähde:

www.denniscramer.com/
Kirjoittanut petri
31.01.2011