Himosta ja synnistä

Sanakirja: HIMO = Voimakas (aistillinen) halu

Gal 5:16-17 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.

Paavali asettaa vastakkain Hengessä vaeltamisen ja lihan himon. Tämän mukaan ei siis voi toimia lihan himon mukaan ja samalla vaeltaa Hengessä. Lihan himon toteuttaminen erottaa meidät Jumalasta. Lihan himo on ihmisen tie syntiin. Uskovalle on siis tärkeää tietää mitä on lihan himo.

Tutkitaan hieman miten himo ja synti sopivat yhteen.

Vain synti voi erottaa meidät Jumalasta.

Jes 59:1-2 Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.

Room 8:38-39 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Edeltävä jae toteaa, ettei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalasta, ei siis edes Saatana, sillä hänkin on Jumalan luoma. Ainoa maailmassa oleva mitä Jumala ei ole luonut, on synti. Siksi synti on ainoa asia, joka voi meidät erottaa Jumalasta. Siihen Saatana meitä kyllä kaikin keinoin houkuttelee.

Koska lihan himon mukaan toimiminen erottaa meidät Jumalasta, himoille vallan antaminen täytyy olla syntiä.

Kuitenkaan itse himo ei ole syntiä. Himo/tunne on ajatus, joka saa aikaan synnin teon.  

Jaak 1:15 kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.

Kuitenkin raja himoitsemisen ja synnin välillä on hyvin heikko. Himoisissa ajatuksissa viipyminen ja niille vallan antaminen on jo itsessään synnillistä.

Mat 5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

Paavali nimeää kirjeessään Timoteukselle pahimman himon, joka muodostuu helposti moninaiseksi synniksi.

1Tim 6:10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.

Rahan himo on kaiken pahan juuri! Huh uh!
Paavalin aikaisempi lause selventää tätä hieman.

1Tim 6:9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

Rikkauksien haluaminen sortaa siis meidät myös muihin himoihin ja saa meidät lankeamaan kiusauksiin.

Paavalin mukaan rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Uskon, että se on niin. Rahan ja rikkauden himon lisäksi Raamatun mukaan liha himoitsee ainakin

Ruokaa (Psa 78:18) Kostoa (Psa 8:2) Seksiä(Hes 23:20) Viiniä (Snl 23:31-35)

Yleisluonnoltaan nämä himot ovat pahoja.
Sananl 21:10 Jumalattoman sielu himoitsee pahaa...
Kol 3:5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
Lihan himot pyrkivät saamaan meidät palvelemaan omaa kehoamme ja mieltämme tuottamalla sille mielihyvää. Mielihyvän tunteet tulevat aistien kautta kehoomme. Lihan himot pyrkivät siis saamaan meidät hekumoimaan aisteissamme. Tämä auttaa myös ymmärtämään miksi rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Emmekö halua rahaa juuri hemmotellaksemme aistejamme ja kehoamme ostamalla kaikkea kivaa, joka tuottaa hyvää mieltä ja oloa.

En tarkoita, että nautinto olisi syntiä. Toki Jumala sallii meille nautintoja ja ilmaiseekin elämästä nauttimisen olevan lahja Häneltä.

Saarn 3:13 Mutta jokaiselle ihmiselle on sekin, että hän syö ja juo ja nauttii hyvää kaiken vaivannäkönsä ohessa, Jumalan lahja.

Mutta jos nautinnot tulevat Jumalaa tärkeämmiksi niin, että nautinnon halussamme olemme valmiit toimimaan Jumalan Sanan vastaisesti, tai kun laiminlyömme Jumalasuhteemme juostessamme himojemme perässä, muodostuu se synniksi.

himot ovat peräisin meidän omasta synnillisestä lihastamme. Jumala ei ole meihin himoa laittanut.

Jaak 1:13-14 Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;

Jeesuksessa Kristuksessa elävät eivät ole himojensa kuljetettavina, vaan he ovat kuolettaneet himonsa Jeesuksessa.

Gal 5:24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.

Huomaa sanamuoto: "Ovat ristiinnaulinneet lihansa…" Tekijä on ihminen itse. Meidän itse tulee kuolettaa lihan himot ja halut. Jumala antaa meille siihen kyllä tarvittavan voiman, mutta itse meidän tulee tehdä päätös teemmekö lihan vai hengen mielen mukaan. Olemme siis lopulta itse vastuussa siitä mitä himoitsemme - Jumalan tuntemista vai lihallisia nautintoja.

Efe 4:22-24 Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Mitä jos uskova jää toteuttamaan lihan himoaan, eikä valitse uudistua Hengen mielen mukaan. Raamattu sanoo hyvin selkeästi, että semmoinen johtaa kuolemaan.  Tässä kohdassa tarkoitetaan ensi sijaisesti hengellistä kuolemaa,  eroa Jumalasta jo tässä ajassa. Mutta jos ihminen hylkää Jumalan ja elää himojensa mukaan synnissä kuolemaansa asti, tarkoittaa se myös iankaikkista kuolemaa ja eroa Jumalasta.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Jumala ei tietenkään jätä meitä tietämättömiksi siitä miten meidän tulisi himojamme kohdella, vaan antaa selkeän ohjeen sanassaan kuinka himoa käsitellään.

Room 13:14 …pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

"Älkää pitäkö lihastanne huolta niin, että himot heräävät." Mitä ohjeita himon käsittelyyn tämä sisältää? Jeesus sanoo mm. "Kun paastoatte…". Paasto sammuttaa tehokkaasti ruoanhimon. Samoin kymmenysten antaminen sotii rahanhimoa vastaan. Kostonhimon saa sammutettua myöskin Raamatun sanalla:"Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle," Seksinhimoa hallitaan sitomalla seksuaalisuus avioliittoon ja sen sisäisessäkin seksuaalisessa yhteydessä on kehoitus himon hallitsemieen: "että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niinkuin pakanat"

Viininhimoa (tai itseasiassa kaikkea himoa) vastaan voi käydä noudattamalla Raamatun ohjetta:

Ef 5:18-20 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä. puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Toisin sanoen: "Älkää noudattako lihallista himoanne juopua, vaan täyttykää hengellä". Lue uudelleen nuo jakeet, sillä ne sisältävät ohjeet Hengellä täyttymiseen, jonka avulla voit tehokkaasti vastustaa lihan himoja:

1. Puhukaa keskenänne… Vietä aikaa toisten uskovien kanssa.
2. …psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla… Tunne Jumalan Sana ja käytä sitä.
3. …veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle… Yhdy sydämessäsi uskon kautta Jumalan Sanaan.
4. …kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta… Olosuhteista huolimatta ole aina kiitollinen Jumalalle, eli jopa ongelmistasi
5. …meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tee kaikki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Toisin sanoen pysy Jeesuksen opetuksessa ja ole kuuliainen Hänen nimelleen, niin ettei tekosi saata Herraasi häpeään.

Lihan himot ja Hengellä täyttyminen ovat siis sodassa keskenään. Et voi täyttyä Hengellä toteuttaessasi lihan himoja, etkä voi toteuttaa lihan himoja täyttyessäsi Hengellä. Valinta on sinun - kumpaa haluat.

Room 8:5-8 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

Me, jotka sanomme olevamme Jumalan omia, olemme velvolliset tarkkailemaan itseämme, vaeltaakseemme Hengessä - ei lihan himoissa.

Herra meitä syntisiä armahtakoon!

Kirjoittanut petri
20.07.2013