Elämän perusta

Jes 26:4 Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio. Ajattele maapalloa kokonaisuutena, kuinka mannerlaatat, eli peruskallio kelluu koko ajan tulisen pätsin yllä pitäen sen polttavan voiman erossa meistä. Kaikki elämä maapallolla on tuon kallion päällä. Elämä ei myöskään olisi mahdollista ilman tuota peruskalliota. Onko siis sattumaa, että Jeesusta sanotaan kallioksi. Hänessä meillä on elämä ja turva. Jos astumme pois tältä kalliolta, ei elämällämme ole vakaata pohjaa, eikä turvaa tuolta polttavalta pätsiltä.

Jeesus sanoi ensimmäisen julkisen puheensa, eli Vuorisaarnan päätteeksi:
Mat 7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.
25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."

Kestävä perustus elämällemme on siis Jumalan Sana - Jeesus.

Paavali jatkaa tästä samasta aiheesta:
1Kor 3:9 ... te ... olette Jumalan rakennus.
10 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta
11 katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.
12 sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
13 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

Näistä kahdesta Raamatun kohdasta huomaamme, että tärkein on perustus. Ja se perustus on Jeesus Kristus, turvakalliomme. Toiseksi on tärkeää se, mistä materiaalista me rakennamme. Kestääkö itse rakennus tulikokeen.

Mistä materiaalista talosi on rakennettu? Ja mikä sitten on oikea rakennusmateriaali?1.Kor 8:1 ... Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.

Rakkaus rakentaa. Voisiko Jumalan rakkaus, jota me toisillemme välitämme rakentaa sitä uskon taloa? Mitä on tämä rakentava rakkaus?

eräs kirjanoppinut kysyi Jeesukselta:
Mat 22:36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Laki ja Profeetat tarkoitti kirjanoppineille kaikkia pyhiä kirjoituksia, eli sen ajan juutalaisille vanhaa testamenttia. Jos nämä kaikki kirjoitukset riippuvat Rakastamisessa, on rakennusmateriaalimme, eli rakkauden rakennusohje Raamatussa.

Meidän tulisi siis rakentaa Kalliolle Sanan opastamalla Rakkaudella.
Katsotaan vielä tarkemmin mitä Raamattu opettaa Kalliosta, Sanasta ja Rakkaudesta.
1.Kor 10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Kallio on siis Jeesus Kristus.
Joh 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Tässä puhutaan sanasta, joka on Jumala, joka tuli lihaksi. Sana on siis Jeesus.
1.Joh 4:8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

Eli rakkaus on ilmestynyt meille Jeesuksessa. Ilman Jeesusta meillä ei ole todellista pelastavaa Jumalan rakkautta.

Meidän tulee siis rakentaa Jeesukseen perustettu rakennus, joka on rakennettu Jeesuksen Sanan ohjeiden mukaan Jeesuksesta.

Valitettavasti monet pyrkivät rakentamaan elämänsä ilman tätä uskon kulmakiveä, joka on siis Jeesus.Ap:t 4:11 Jeesus on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.
Mutta ilman Jeesusta meillä ei voi olla yhteyttä Jumalaan.

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani."

Eikä kenelläkään ole todellista elämää Jeesuksen ulkopuolella. Sillä Jumalan näkökulmasta elämä alkaa Jeesuksesta.

1.Joh 5:12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

Voimme siis sanoa, että saamme elämän uskon kautta Jeesukseen. Uskon elämän tulisi perustua yksin Jeesukseen, eli Sanaan. Tähdätä rakentumiseen Hänessä, eli Jumalan Rakkaudessa. Meidän tulisi elää ja vaeltaa Jeesuksessa, eli Armon Tiellä, joka päättyy ylösnousemukseen ja kirkastukseen Jeesuksessa. Siis kaikki elämässämme alkaa ja päättyy Jeesuksessa.

Ilm. 22:13 Minä [Jeesus] olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.


Kirjoittanut petri
15.03.2010