Ihmisen ennallistaminen Jeesuksessa

Joh 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen (Jeesuksen) kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
Tämä tarkoittaa sitä, että me kaikki olemme syntyneet Jeesuksen kautta. Jumala loi Sanallaan, joka on Jeesus, koko maailmankaikkeuden mukaanlukien Adamin ja Evan. Me kaikki polveudumme tästä ensimmäisestä avioparista ja olemme täten syntyneet Jeesuksen kautta. Ihminen on siis lähtöisin Jeesuksesta.

Minkälaiseksi Jumala meidät teki luomistyössään?

1.Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Missä suhteessa Adam oli Jumalan kuva.

1.Moos 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Elämän Henki on sama kuin Pyhä Henki. Alkujaan ihminen on syntynyt Jeesuksen kautta ja hänessä on ollut Pyhä Henki. Ihmisestä tuli niin täydellisesti Jumalan kaltainen, että hän oli aluksi synnitön, hänessä oli Jumalan Henki. Hänellä oli jopa oma valtakunta jota hallita. Aivan kuten Jumala hallitsee omaansa. Jumala oli kasvotusten ihmisen kanssa.

1.Moos 1:28 Jumala teki ihmiselle paratiisin, jota hallita. Tuossa paratiisissa käyskenteli Jumala ja keskusteli ihmisen kanssa.

Jumala antoi ihmiselle myös iankaikkisen elämän (ihminen oli kuolematon) ja vapaan tahdon.

Mutta sitten kaikki muuttui. Käärme vietteli ihmisen ja syntiinlankeemuksessa ihminen menetti lähestulkoon kaiken mitä Jumala hänelle oli hyvyydessään antanut. Luonnollinen yhteys Jumalaan katosi, koska Jumalan läheisyydessä ei mikään epäpuhdas voi kestää. Jumalan oli karkoitettava ihminen, jottei ihminen palaisi kuoliaaksi hänen läsnäolossaan. Jumalan Pyhä Henki myös poistui ihmisestä, jättäen ihmisen oman hengen tyhjäksi ja kaipaamaan tuota liittoa Pyhän Hengen kanssa. Ihminen tuli myös kuolevaiseksi syntinsä tähden.

1.Moos 3:19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman."

Myös vapaan tahdon ihminen menetti ja tuli synnin orjaksi. Orjan tahto on isännän, tässä tapauksessa synnin, alainen.

Room 7:14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.Joh 8:34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

Näin ihminen menetti asemansa Jumalan edessä. Se tapahtui, koska ihminen hylkäsi Jumalan päättäessään käyttää vapaata tahtoaan Jumalaa vastaan. Kuitenkaan Jumala ei hylännyt ihmistä. Jumalalla oli suunnitelma valmiina, jonka avulla hän paluttaisi ihmisen aseman ennalleen. Enää ihminen ei kuitenkaan voinut omassa voimassaan lähestyä Jumalaa, koska hän pahuutensa tähden tuhoutuisi Jumalan läsnäolossa.

Jeesus on Jumalan vastaus kaikkeen menettämäämme ja Hänen kauttaan me saamme menettämämme aseman Jumalassa takaisin.

Jumalan päätti sovittaa syntimme Poikansa kautta. Jeesuksessa me voimme lähestyä Jumalaa puhtaina niin kuin Adam ennen syntiinlankeemusta. Sillä

1.Joh 1:7 ...Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Hyväksyessämme Jeesuksen sovitustyön vanha ihminen kuolee ja uusi syntyy Jeesuksessa. Enää emme siis ole synnin lapsia, vaan ennallistettu kirkkauden lapsiksi.

2.Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Me olemme edelleen syntisiä, mutta Jeesuksen kautta Jumalan silmissä puhtaat synneistämme ja myöskin vapaat synnin orjuudesta.

Joh 8:36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.
Room 6:18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!

Vastaanottaessamme Jeesuksen saamme Jumalan Pyhän Hengen asumaan itseemme.

1.Kor 6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

Jeesuksen kautta meillä on myös pääsy Jumalan läsnäoloon.

Efe 3:12 jossa meillä, uskon kautta häneen [Jeesukseen], on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

Tämän lisäksi saamme iankaikkisen elämän, eli kuolemattomuuden Jeesuksen sovitustyön kautta.

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
1.Joh 5:11
Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

Jotain menetetystä vielä puuttuu ja se on hallintavalta, jonka Jumala antoi ihmiselle. Mutta ei hätää, tämäkin tulee takaisin Jeesuksessa.

2.Tim 2:12 jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät;

Kuitenkin Hän on antanut valtakuntansa kirkkauden jo meille.

Luuk 17:21 katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä

Näin on Jumala nähnyt hyväksi uudistaa meidät Jeesuksessa sen kaltaisiksi, kuin Hän on meidät luonut.

Päästäksemme kaikkeen tähän käsiksi on vain uskottava Jeesukseen - Jumalan Poikaan - syntien sovittajana ja henkilökohtaisena vapahtajana. Tämän seurauksena tulee meidän hyljätä pahat tekomme ja vaeltaa kuuliaisina Jeesukselle - Sanalle, jotta lopuksi saisimme voittopalkintomme, joka on iankaikkinen elämä Jumalan läsnäolossa.

Hepr 5:9 ... tuli hän [Jeesus] iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

Kaikesta tästä ennallistamisesta saamme esimakua täällä uskon kautta vaikuttavan armon kautta, mutta synnittömiksi ja kuolemattomiksi ja täydelliseen Jumalan läsnäoloon pääsemme vasta taivaissa.

Jumala on asettanut kaikki tarvitsemamme vastaukset yhteen nimeen, se on Jeesus Kristus.


Kirjoittanut petri
15.03.2010