Riippukaa Jumalassa.

Onko ihminen vapaa elämään elämäänsä oman tahtonsa mukaan?

Tarkastellaan ensin olemmeko me luonnostamme vapaat. Jeesus sanoo:
Joh 8:32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

Totuus tekee meidät vapaiksi. Kuinka voimme vapautua, jos olemme jo vapaat? Emme mitenkään, joten todellinen vapautemme alkaa vasta Jeesuksesta.

Ihmiset kuvittelevat itsensä vapaiksi ja sanovat, etteivät tarvitse tulla vapautetuiksi. Useimmat sanovat samaa mitä juutalaiset vastasivat Jeesukselle:Joh 8:33 ..."Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?
Suuri osa ihmisistä elää siis vaarallisessa luulossa olevansa vapaita. Ensin heidät täytyy vapauttaa tästä luulosta, että he voisivat ymmärtää tilansa. Niinpä Jeesus sanoi heille kammottavan totuuden:Joh 8:34 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
Orjan on toteltava isäntänsä tahtoa, niinpä synnin orja ei voi tehdä muuta, kuin syntiä.

Oletko sinä orja? Teetkö syntiä? Onko siitä vapautusta? Aivan kuten Jeesus sanoi: "Totuus on tekevä teidät vapaiksi". Meillä on siis vapautus orjuudesta, jos löydämme totuuden.

Mikä on totuus? Jeesus sanoo itsestään: "Minä olen Tie, Totuus ja Elämä" (Joh 14:6). Jeesus on Totuus, joka tekee meidät vapaiksi synnin kahleista.

Mutta onko vapautus täydellinen? Pitääkö meidän yhä palvella syntiä sen orjina?Joh 8:36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.
Tulette todella vapaiksi, siis täysin vapaiksi. Mikä on tämä uusi täydellisen vapaa asema, jonka me saamme vapauduttuamme?
Gal 4:7 Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

Wau! Tulemme Jumalan lapsiksi, olemme samaa verta maailmankaikkeuden luojan kanssa. Kuinka voisimmekaan olla enää kenenkään alamaisia. Mehän olemme itse Kuninkaasta seuraavia. Tämän Kuninkaan lapsia me olemme. Meidän tulisi palvella Häntä ilolla, sillä Hän on vapauttanut meidät orjuudesta ollaksemme Hänen lapsiaan. Lapsen ilo on tehdä isänsä tahto. Isämme ja Kuninkaamme jopa kehoittaa meitä olemaan iloisia toteuttaessamme Hänen tahtoaan.1.Tess 5:16 Olkaa aina iloiset.
Se mitä me teemme vapaudellamme, on omalla vastuulla.
Gal 4:8-9 Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole.
Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?

Me voimme siis menettää uudelleen vapautemme, ja miksi? Edeltävä jae sanoo: "...Joiden orjiksi te uudelleen tahdotte tulla". Tahdomme takaisin synnin orjuuteen. Vastuu orjuuteen palaamisesta on siis täysin meillä itsellämme.

Mitä meidän siis tulisi tehdä saatuamme Jeesuksen kautta vapautus synnin orjuudesta?
5.Moos 13:4 Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa.
Joos 22:5 Noudattakaa vain tarkoin niitä käskyjä ja sitä lakia, jotka Herran palvelija Mooses on teille antanut, rakastakaa Herraa, teidän Jumalaanne, vaeltakaa aina hänen teitänsä, noudattakaa hänen käskyjänsä, riippukaa hänessä kiinni ja palvelkaa häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne."
No hyvä on. Riiputaan sitten Jumalassa kiinni, mutta mitä minä siitä hyödyn?
2.Kun 18:6-7 Hän riippui Herrassa kiinni eikä luopunut hänestä, vaan noudatti hänen käskyjänsä, jotka Herra oli antanut Moosekselle.
Niin Herra oli hänen kanssansa; hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi.
Psa 63:8 Minun sieluni riippuu sinussa kiinni, sinun oikea kätesi tukee minua.
Psa 91:14 "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.

Jos me siis riipumme kiinni Jumalassa, emmekä anna tilaa synnille, on Jumala meille uskollinen ja antaa meidän menestyä, Hän tukee meitä omin käsin; Hän myöskin suojelee ja pelastaa meidät nimensä tähden. Tuo pelastava nimi on Jeesus Kristus.

Kuinka me riipumme kiinni Jumalassa?

Ensiksi tärkeää on huomata, että riippuminen on aktiivista tekemistä. Jos riiput vaikkapa puun oksassa ja irrotat kätesi sekunnin murto-osaksi, mitä tapahtuu? Todennäköisesti löydät itsesi maasta makaamasta. Samoin uskon elämässäsi, jos hetkeksikin lakkaat riippumasta Jumalassa, saa synti sinusta otteen ja lankeat.

Mitä on aktiivinen riippuminen Jumalassa?

Jos pysymme kiinni Rakkaudessa, pysymme kiinni Jumalassa, sillä Jumala on rakkaus.
1.Joh 4:7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

On myös tärkeää tietää ketä meidän tulisi rakastaa.
Luuk 10:25 Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"
26 Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?"
27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
28 Hän [Jeesus] sanoi hänelle: "Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää".

Rakastamme siis ensin Jumalaa, sitten itseämme ja lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Sillä kaiken elämässämme tulisi alkaa Jumalan Rakkaudesta.

Toinen tärkeä asia, joka meidän tulee tietää pysyäksemme Jumalassa. On totuus siitä, ettemme ole synnittömiä. Teemme virheitä ja rikomme Jumalaa vastaan. Silloin meidän on pyydettävä anteeksi tekojamme.
1.Joh 1:8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

Huomatkaa edellisestä: "Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä...totuus ei ole meissä...hänen sanansa ei ole meissä." Jeesus on Totuus ja Jeesus on Sana. Jeesus ei ole meissä, jos väitämme olevamme täydellisiä. Vain Jeesuksessa meillä on vapautus synnistä ja ilman Häntä olemme yhä orjia.

Paavali puhuu synnin ongelmasta omakohtaisesti Roomalaiskirjeessä.
Room 7:15Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

Paavalikin, joka kirjoitti suuren osan Uudesta testamentista, joutui toteamaan itsessään asuvan synnin. Silloin sen täytyy olla meissä kaikissa.
Eikö sitten olekaan omalla vastuullamme ne pahat tekomme ja syntimme? Kyllä on!
Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
Meidän vastuullamme on siis parannuksen tekeminen ja kääntyminen synneistä pois Jeesukseen päin. Silloin on myös meillä vastuu omista pahoista teoistamme. Tästä vastuusta voimme paeta vain Jumalan antamaan armoon, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.

Paavali jatkaa edellistä vuodatustaan päätyen Jeesuksessa olevaan armoon pelastajanaan.
Room 7:24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta!

Kun siis teemme parannuksen ja käännymme Jeesukseen päin, vapauttaa Hän meidät synnin orjuudesta ja kuolemaan johtavista teoista. Sillä Hän nimenomaan tuli maan päälle vapauttamaan meidät synnin orjuudesta ja luomaan tien meille Isän tykö. Tämä on Jumalan suuri rakkaudenosoitus meitä kohtaan.
1.Joh 4:9-10 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

Löytääksemme tämän Rakkauden ja pysyäksemme siinä, tulisi meidän hyväksyä Jeesuksen edestämme tekemä sovitustyö ja jatkuvati palata siihen, pyytämällä syntejämme anteeksi. Näin riipumme Hyvässä kiinni. Jeesuksen mukaan yksin Isä Jumala on Hyvä. Eli riipumme kiinni itse maailman luojassa ja elämän ylläpitäjässä.

Koko tämän opetuksen voi tiivistää yhteen Paavalin lauseeseen.
Room 12:9 Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.

Olkaamme siis vilpittömiä rakkaudessamme Jumalaa ja toisiamme kohtaan, pyrkikäämme pois pahasta ja pahan tekemisestä ja pidetään kiinni Jumalan Sanasta tekemällä, mitä se kehoittaa.


Kirjoittanut petri
15.03.2010