Ahdas portti

Paikalleen emme voi jäädä. Emme tänäänkään. Pian meidän on tästäkin tilanteesta lähdettävä liikkeelle. Vaelluksemme jatkuu.
Oikeastaan koko elämämme on ollut tällaista jatkuvaa liikkeelle lähtöä ja liikkeellä olemista, jatkuvaa vaeltamista. Ilman sitä emme olisi nytkään täällä. Jostakin tulemme ja johonkin menemme.

Mutta mitä tietä me kuljemme? Jokainen askel elämässämme vie meitä kohti jotain päämäärää. Tiedämmekö minne tiemme meitä vie? Maailmalla on sanonta 'ei määränpäällä ole merkitystä, vaan matkan teolla.' Minä olen eri mieltä. Eikö matkaa juuri tehdä siksi, että voisi päästä perille. Minne sinä tahdot päästä? Näin syksillä näkee paljon ampiaisia, jotka on karkoitettu pesästään. On surullista katsoa niiden päämäärätöntä lentoa. Ne ovat menettäneet elämänsä tarkoituksen ja päämäärän. Aivan kuin ne vain odottaisivat kuolemaa. Samoin näyttää olevan monien ihmisten laita maailmassa, jossa he eivät löydä toivoa, eikä päämäärää elämälleen.
Meidän elämämme päämäärän tulisi olla kirkkaana silmiemme edessä. Paavalin sanoin filippiläiskirjeessä:

Fil 3:14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
Mikä sitten oli Paavalin päämäärä ja voittopalkinto. Paavali kertoo sen meille hieman aiemmin samassa luvussa.

Fil 3:1 tunteakseni Jeesuksen... tullessani Hänen kaltaiseksi... jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.

Siinä on päämäärä. Tuntea Jeesus, tulla Hänen kaltaisekseen ja nousta ylös kuolleista Jeesuksen tavoin. Kun tunnemme päämäärän täytyy meidän enää tietää mistä tuo polku alkaa voidaksemme astua sille ja alkaa matka kotia kohti.

Meillä on kaksi tietä valittavana vaelluksellamme. Vain kaksi. Niin yksinkertaista se on... Jeesus sanoo:

Matt 7:13 Menkää sisälle ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen.
14 Miten ahdas onkaan se portti ja kapea tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen.

Ei tehdä siitä sen monimutkaisempaa kun se on. ON VAIN KAKSI TIETÄ! Toinen vie KADOTUKSEEN ja toinen PELASTUKSEEN...

Tuo ahdas portti on maallisen kunnian ja mammonan ja nautinnon tavoittelun hylkäämistä. Ja jopa saavutetusta luopumista. Sen kaiken antamista Jumalan käsiin.

Mat 19:23 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa:...
24 "helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."

Kamelin käydä neulansilmästä. Sehän on mahdotonta. Tätä ihmettelivät myös opetuslapset, mutta Jeesuksella oli jo vastaus valmiina.

Mat 19:25 Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"
26 Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista".

Tosiaan, luonnolliselle ihmiselle pelastukseen pääsy on mahdotonta omin voimin. Olen kuullut neulansilmän tarkoittavan Jerusalemin muurissa olevaa pientä, ihmisille tarkoitettua porttia. (Tietoa tämän portin olemassaolosta ei ole minulle vahvistettu, mutta siitä syntyvä opetus on erittäin hyvä kuvaus uskonratkaisun vaikeudesta.) Jos kameli tahtoo neulansilmäportista käydä, on sen luovuttava kaikesta kantamuksestaan. Ihmiselle tämä tarkoittaa luopumista maallisesta rikkaudesta - joita hän kantaa mukanaan. Kaikesta mitä hän on kerännyt elämänsä turvaksi. Rahasta, palatseista, palvelijoista ja muusta maallisesta, johon hän on kiintynyt. Toisin sanoen on hänen luovuttava siitä, minkä varaan hän on rakentanut maallisen elämänsä. Aina tämä ei tarkoita kuitenkaan konkreettista luopumista, vaan elämän arvojen uudelleen asettamista. Kaikesta tulisi olla valmis luopumaan Jeesuksen nimen tähden, jotta Hän voisi olla elämässämme ensimmäisellä sijalla. Portista kuljettua kaiken ylimmäksi tulisi asettaa Jeesus Kristus, mikään muu ei saisi olla niin tärkeä, kuin Hän. Jeesus auttaa tästä eteenpäin kuormien kanssa.

Toiseksi kamelin täytyy polvistua ja kumartaa päänsä mahtuakseen tuosta portista. Ihmiselle tämä tarkoittaa nöyrtymistä ja polvistumista Pyhän Jumalan edessä, syntisyyden myöntämistä ja syntien anteeksi pyytämistä. Miksi tämä on ihmiselle mahdotonta? Tämä tarkoittaa luopumista omasta erinomaisuudesta ja hyvyydestä, joka takaa ihmiselle omasta mielestään pelastuksen. Pelastukseen sisään pyrkivän täytyy luopua kaikesta siitä, minkä varaan hän on henkisen elämänsä rakentanut. Siitä valheellisesta turvasta, jonka tämä maailma on hänelle antanut. Hänen on ikään kuin tehtävä hyppy tuntemattomaan. Samalla hänen on nöyrryttävä ja tunnustettava oma pienuutensa ja pahuutensa. Eikö kaikki tämä sodi ihmisyyttä vastaan. Vain Jumalan armo voi vaikuttaa niin, että tämän ratkaisun tekeminen on mahdollista. Jumala voi olla elämässämme suuri vain, jos me olemme pieniä.

Huomatkaa vielä Jeesuksen sanat: "HELPOMPI on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Kameli ei itse pysty tiputtamaan taakkaansa, vaan se tarvitsee siinä apua, samoin ihminen tarvitsee Jumalan apua luopuakseen kaikesta. Kameli ei myöskään itse osaa polvistua kulkeakseen portista, vaan se täytyy opastaa siitä läpi. Samoin on ihmisen laita, Jumalan täytyy opastaa hänet läpi tuosta portista pelastukseen.

Tästä Portista alkaa siis tie. Tällä portilla on myös nimi. Se on Jeesus, sillä hän sanoo:

Joh 10:9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

" -- löytävä laitumen." portin toisella puolella paljastuu todellinen ja Jumalan meille tarkoittaman elämän ihanuus. Kuvittele kamelia portin sisäpuolella, kun se nousee jaloilleen ilman taakkaa, vapautettuna. Kuinka keveä olo sillä onkaan. Se voi nauttia vapaudesta, jonka se nöyrtyessään saavutti. Tässä vaiheessa huomaamme kaiken mukana kantamamme olleen vain taakka elämässämme. Meillä on oikeus luopua kaikesta maailman antamista taakoista ja korvata ne Jumalan antamilla, joista Jeesus sanoo:

Mat 11:30 -- minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.

Seuraava Raamatun kertomus kuvaa hyvin luonnollisen ihmisen reaktiota lähestyttäessä ahdasta porttia.

Mat 19:16 Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?"
17 Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt."
18 Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta',
19 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'".
20 Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?"
21 Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua".
22 Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
23 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.

Vaikka tämä mies selvästi tiesi mikä on oikein, hän kykeni toteuttamaan sitä vain ulkoisesti. Sydämessään hän ei toteuttanut Jumalan lakia. Jeesus näki miehen sydämen ja tiesi heti mitä mies sydämessään palvoi – RAHAA. Jeesus osoitti miehelle mikä hänellä on ensimmäisellä sijalla sydämessään. Jeesuksen viesti hänelle oli: Tee parannus sydämessäsi. Luovu siitä, joka on sinulle rakkainta ja anna minun olla elämäsi tärkein asia. SILLOIN sinä olet saava pelastuksen.

Älä luota väärään turvallisuuden tunteeseen, jonka maallinen omaisuus tai oma hyvyytesi (=omavanhurskaus) sinulle antaa. Tänään sinulla on paljon maallista hyvää ja huomenna se kaikki saattaa olla mennyttä, vaikkapa tulipalossa. Silloin maailmasi romahtaa, kuin hiekalle rakennettu talo. Ole viisaan miehen kaltainen ja rakenna elämäsi Jumalan Sanan Kalliolle. Silloin ei mikään voi taloasi sortaa, vaan se kestää iankaikkisesti.

Kaikki maallinen on katoavaista. Jumala ja hänen Sanansa pysyy iäti. Kumpi perustus elämällesi kuulostaa vakaammalta?

Jos et ole luovuttanut koko elämääsi Jeesukselle kuultuasi Hänen kutsuvan, olet tuon miehen kaltainen, joka kääntyi pois Jeesuksesta maallisen hyvinvoinnin tähden turvautuen hyviin tekoihinsa. Neuvon sinua kääntymään Jeesuksen puoleen, tunnustamaan syntisi Hänelle ja luopumaan elämäsi vääristä perustuksista. Jeesuksen armo riittää sinulle.

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Päämääränämme on siis iankaikkinen elämä. Voitto, jonka Jeesus meille on lunastanut.

Tietäessäsi tien alun ja päämäärän tehtäväksesi jää enää astua portista oikealle tielle ja pysytellä sillä katseesi kiinnitettynä päämäärään ja sen täyttäjään.

Hepr 12:1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.


Kirjoittanut petri
15.03.2010