Jumalan huolenpito

Mat 6:25-33 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?
Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?
Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.
Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.
Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'
Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."


Tästä Raamatun tekstistä minulle nousee seuraavanlaisia ajatuksia:

Jos me ensimmäisenä tavoittelemme maallisia asioita, ei Jumala saa olla ensimmäisellä paikalla elämässämme, vaan raha ja omaisuus nousee meille tärkeämmäksi ja siitä tulee meidän todellinen Jumalamme. Tähän liittyy vakava varoitus, jolla Jeesus itseasiassa aloittaa tämän opetuksensa Jumalan huolenpidosta.

Mat 6:24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa (=rahaa).
Jumala myös lupaa meille antaa kaiken tarvitsemamme, ettei mielemme tarvitsisi kiinnittyä epäolennaiseen. Jos vain ensin etsimme Jumalan valtakuntaa, antaa Jumala meille kaiken tarvitsemamme.

Tässä on meille kärsimättömille ja ahneille ihmisille juuri se mitä tarvitsemme. Jumala on viisas ja antaa kullekin päivälle juuri sen päivän tarpeiksi, ettemme sortuisi rahan ja tavaran kiusaukseen ja ajautuisi pois Jumalasta. Huomisesta meidän ei pitäisi murehtia, vaan antaa Jumalan pitää huolen huomisesta. Jos me vain pysymme Jeesuksessa, pitää Jumala meistä huolen. Joka päivä me tarvitsemme Hänen huolenpitoaan. Tämä totisesti auttaa meitä pysymään Hänelle uskollisina.

Edellä kuullut vertaukset ovat todella lohdullisia. Jumala teki kedon kukat meidän iloksemme ja vaatetti ne kauniimmin kuin Salomon (joka oli maailman rikkain kuningas), vain jotta ne voisivat seuraavana yönä lakastua. Ulkoisesti me emme pysty kaunistautumaan paremmin, kuin Jumalan luoma kauneus. Mutta Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen... (1 moos 1:26) Jossain sisimmissämme on siis Jumalan kuva. Synnin turmelema tosin, mutta Jeesuksessa Kristuksessa me puhdistaudumme ja ryhdymme yhä enemmän muistuttamaan sitä, miksi Jumala on meidät luonut; Jumalan kuvaa. Silloin meidän totisesti täytyy olla kauniimpia, kuin yksikään kedon kukka tai vaatteilla koreileva muotiguru.

Jeesus sanoo Taivaallisen isän ruokkivan myös linnut. Ja kuinka paljon arvokkaampia me olemmekaan Hänen silmissään, kuin nuo linnut. Miksi Jumala ei meitä ruokkisi?

Jeesus lupaa puheessaan Jumalan täyttävän meidän kaikki tarpeemme. Yksi tärkeä ehto siinä kuitenkin on. Jumalan tulee olla meidän elämässämme ensimmäisellä sijalla.

Mat 6:31, 33 Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'
...Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

Kaiken tämän lisäksi Jeesus toteaa maallisesta murehtimisen turhaksi.

Mat 6:27 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
Miksi murhe maallisesta on turhaa? Koska Jumalan perilliset usein ovat köyhiä tämän maailman silmissä, mutta silti heillä on kaikki mitä he tarvitsevat.

Jaak 2:5 Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat?

Ja miksi mammona on jopa vaarallista?

Mar 10:25 Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.
Rahasta tulee helposti ihmisen turva ja Jeesus käy tarpeettomaksi. Maalliset ilot saavat helposti taivaallisen ilon, johon uskonelämä tähtää, unohtumaan. Ilman selkeää päämäärää ja tietoa siitä, että tarvitsemmme Jeesusta, Hän jää helposti sivuun ja unohtuu. Silloin unohtuu myös usko ja sen antama pelastus.

Tästä kaikesta näemme, että ihmisen täytyy olla päivittäin riippuvainen Jumalan huolenpidosta, tai hän helposti unohtaa Jeesuksen ja menettää iankaikkisen elämän.

Me emme voi millään korvata sitä, minkä Jumala on edestämme tehnyt Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen tulee olla meidän kaikkemme; huomisen turvamme, rikkautemme ja aarteemme. Silloin Hän voi olla myös pelastuksemme.

Mat 16:26 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?


Kirjoittanut petri
15.03.2010