Usko ja teot
Minä uskon Jeesukseen, Jumalan Poikaan. Miten tämä usko tulisi näkyä elämässäni?
Avainsanat: Teot,Petri Pelkonen,