Lisää Googleen [RSS]
kuinka voisin vastustaa pahaa?
Tiedätkö mitä Raamattu sanoo pahaksi? Jos et tiedä, niin et voi vastustaa pahaa, sillä et tiedä mitä vastustaisit. Paha ei ole se naapurin poika, joka kiusaa, vaan...
Mitä Raamattu opettaa rahasta
Onko ihan sama, miten suhtaudumme rahaan? Onko rikkauksien tavoittelussa mitään järkeä, tai köyhyyslupauksessa?
Elämän perusta
Millaiselle pohjalle sinä rakennat elämääsi? Mikä on sinun turvasi? Kestääkö elämäsi rakennus pahoina päivinä?
Ihmisen ennallistaminen Jeesuksessa
Jumala antoi ihmiselle monia siunauksia luodessaan hänet. Valitettavasti menetimme suuren osan siunauksista syntiinlankeemuksessa ja elämä maan päällä muuttui. Hyvä Jumala haluaa kuitenkin palauttaa meille alkuperäiset siunaukset, jotka ovat kätkettynä Je
Riippukaa Jumalassa.
Onko ihminen vapaa elämään elämäänsä oman tahtonsa mukaan?
Usko ja teot
Minä uskon Jeesukseen, Jumalan Poikaan. Miten tämä usko tulisi näkyä elämässäni?
Ahdas portti
Meille on annettu Tie, jota kulkea. Kuinka päästä tuolle tielle ja pysytellä sillä loppuun asti?
Jumalan huolenpito
Miksi Jumala ei anna uskoville kaikkea, mitä he tahtovat heti, vaan haluaa huolehtia heidän tarpeistaan päivä kerrallaan?