Rukousviitta
Jumala määräsi Israelilaiset käyttämään rukousviittaa lähestyessään Häntä rukouksin. Tuo viitta sisälsi koko Jumalan lain ja Jumalan pyhän nimen. Näihin rukoilijan oli itsensä verhottava rukoillessaan Jumalaa. Jeesus täytti rukousviitan merkityksen ja vapautti meidät sen käytöstä. Lue kuinka Jeesuksesta tuli rukousviitan täyttymys ja mitä me kristityt voimme siitä oppia.
Avainsanat: Teresa Lewis,Rukous,Heprea,