Tähän olen kerännyt Raamatullisia sanoja, jotka usein käsitetään väärin. Huomaa, että sanakirjan on laatinut kielen asiantuntijat, ei teologit.
K S U
Armo
 1. Vapautus rangaistuksesta tai sen lievennys, armahus, anteeksianto, sääli.
 2. Suosio jota joku (vallanpitäjä) osoittaa alaisilleen; alentuva suopeus.
 3. Jumalan osoittama ansaitsematon anteeksiantava rakkaus ihmisiä kohtaan.
 4. Armoilla, armoille - jostakin täysin riippuvaisena, täysin jonkun vallassa.
Autuus
 1. Täydellinen onnellisuus Jumalan yhteydessä.
 2. Ylenpalttinen onni.
Harras
 1. Sydämestään johonkin antautunut, antaumuksellinen, innokas, uuttera; sydämestä lähtevä, lämminhenkinen, lämmin, palava, syvä, vakaa.
Herra
 1. Yleensä miehestä.
 2. Arvonimenä ja puhuttelusanana
 3. isäntä, päällikkö, johtaja, esimies; valtias.
 4. Eräiden virka- ym nimitysten jälkiosana.
 5. Yläluokan, omistavan luokan jäsen; vallanpitäjä.
 6. Jumalasta
Korottaa
 1. Tehdä, rakentaa jokin korkeammaksi, lisätä johonkin korkeutta, nostaa, kohottaa
 2. Lisätä, enentää, suurentaa, kasvattaa, nostaa, parantaa
 3. Ylentää, nostaa arvossa.
Laupias
 1. Rakastavan ja anteeksiantavan lempeä, lempeästi auttava, hyväsydäminen, säälivä, armias, armelias, armollinen, armahtava
Luottaa
 1. Pitää jotakin varmana, taattuna, olla epäilemättä jotakin, uskoa johonkin.
 2. Turvautua, panna, perustaa toivonsa johonkin.
Nöyrä
 1. alistuvainen, tottelevainen, kuuliainen, taipuisa, alamainen; hartaan kunnioittava
Omatunto
 1. Ihmisyksilön toimintaa ohjaava välitön tietoisuus oikeasta ja väärästä.
Ota
1Kor 15:56 Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. (´33/´38 käännös)
 1. Kasvitiede: Ohut piikki tai piikkimäinen karvamuodostuma.
Palvella
 1. Auttaa (palkattuna tai vapaaehtoisesti) jotakuta, toimia jonkun apuna, toteuttaa jonkun pyyntöjä, käskyjä, toiveita tms., tehdä jollekulle palveluksia, olla jollekulle hyödyksi.
 2. Olla jossakin (julkisessa) virassa, toimessa tai tehtävässä, olla jonkun jossakin palveluksessa.
 3. Pitää jumalanaan, pitää palvontansa kohteena.
 4. auttaa, edistää, hyödyttää, ajaa jonkun asiaa; tyydyttää, olla tarkoitettu johonkin
 5. Toimia tai olla jonakin, olla jossakin käytössä, toimittaa jonkun virkaa.
Paatua
 1. Tulla tunteettomaksi,sydämettömäksi, kovaksi, kovettua; tulla parannukseen, katumukseen haluttomaksi.
Synti
 1. Jumalan tahdon vastainen teko tai toiminta (tekosynti), rikkomus, hairahdus, lankeemus, paha teko; ihmisen olemukseen kuuluva jumalanvastaisuus (perisynti).
Syntikuorma
 1. Syntien aiheuttama syylisyys, syntitaakka.
Syntinen
 1. Ihmisestä; syntiin taipuvainen, syntiä tehnyt.
 2. Ihmisten ajatuksista, teoista, elämästä: Huono, paha, moraaliton, synnillinen.
Usko
 1. Tietoon perustumaton (vakaa) käsitys jostakin; luulo
 2. Luottamus johonkin, jonkun olemassaoloon, toteutumiseen, merkitykseen, arvoon tms.
 3. Ihmisen vakaumus jumalan, jumaluuden tai muun yli-inhimillisen mahdin olemassaolosta ja tähän turvautuminen; uskonnollinen vakaumus; uskonto
Uskonto
 1. Usko ja siihen liittyvä pyhyyden kokemus yleismaailmallisena ilmiönä, joka usein on muotoutunut opijärjestelmäksi ja ilmenee palvontamenoina ym. (yhteisöllisinä) tapoina.
Vanhurskas
 1. JUMALASTA: Ehdottoman oikeamielinen, pyhyydessään täydellinen.
 2. IHMISESTÄ: Jumalalle kelpaava.
Vanhurskauttaa
 1. Jumala tekee ihmisen vanhurskaaksi (Jumalalle kelpaavaksi) vapauttamalla hänet synnin syyllisyydestä Jeesuksen Kristuksen tähden.
Lähde: Suomen kielen perussanakirja. Helsinki 2004. Julkaisija: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kustantaja: Edita Oyj.
ISBN 951-37-3578-8
Ps. Joidenkin sanojen kohdalla en ole selkeyden vuoksi otanut kaikkia merkityksiä mukaan (Olen valinnut Raamatun ymmärtämisen kannalta olennaiset merkitykset). Selkeyden vuoksi olen myös kirjoittanut sanakirjan laatijoiden käyttämät lyhenteet auki. Lainausten osalta sisältö on yhdenmukainen lainatun teoksen kanssa.